Hoppa till innehåll

Riktad politisk reklam kan äventyra de grundläggande fri- och rättigheterna samt demokratin – också i behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sociala medier ska dataskyddslagstiftningen iakttas

Utgivningsdatum 29.3.2019 9.21 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 18.09
Pressmeddelande

I samband med valreklam är det viktigt att dataskyddslagstiftningen iakttas för att upprätthålla medborgarnas förtroende och demokratin. Också i behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sociala medier eller andra källor ska skyldigheterna gällande transparens, bundenhet till användningsändamålet och laglighet iakttas.

De personer som reklamen riktas till ska underrättas om varför information riktas till dem, vem som svarar för reklamen och hur de kan använda sina dataskyddsrättigheter. Uppgifterna hör till särskilda kategorier av personuppgifter, om politiska åsikter framgår av dessa. På grund av dessa uppgifters känsliga karaktär finns det strängare föreskrifter om behandlingen av dessa.

Riktad reklam och profilering kan allvarligt äventyra integritetsskyddet och demokratin, om dataskyddsbestämmelserna inte iakttas.  Fallet Cambridge Analytica (pdf) visade att förbrytelser mot personuppgiftsskyddet också kan påverka andra grundläggande fri- och rättigheter, till exempel åsiktsfriheten och möjligheten att tänka fritt utan manipulering. Det handlar om valpåverkan om syftet med en valdiskussion är att bedra till exempel genom spridning av falska nyheter och ogrundade rykten, provokation och tillspetsning.

De reklamverktyg som tillhandahålls genom de sociala mediernas plattformar möjliggör förmedling av riktad reklam och riktade budskap som skräddarsytts enligt intresseobjekt, levnadsvanor och värderingar. Det lönar sig för privatpersoner att överväga vilken typ av information de delar i de sociala mediernas tjänster. Profileringen och inriktningen kan göras mycket exakt genom att slå samman uppgifter och till dessa lägga till information om webbplatser som besökts. Om en person till exempel med Facebooks användarkoder loggat in på andra plattformar kan detta påverka profileringen som gjorts av Facebook samt viken typ av innehåll som riktas till användaren på Facebook. Man kan försöka begränsa inriktningen genom att ändra inställningarna för de sociala mediernas konton.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Vanliga frågor om valreklam och dataskydd
Automatisk beslutsprocess och profilering
Europeiska dataskyddsstyrelsens uttalande 2/2019 om användningen av personuppgifter i samband med politiska kampanjer (pdf, på engelska)
Vaalit.fi/sv

Tillbaka till toppen