Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifterna av välfärdsområdenas dataskyddsombud ska publiceras när välfärdsområdena inleder sin verksamhet

Utgivningsdatum 9.12.2022 14.16 | Publicerad på svenska 3.1.2023 kl. 17.39
Nyhet

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår från största delen av kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023. Dataombudsmannens byrå vill påminna om att kontaktuppgifterna av dataskyddsombud ska uppdateras i samband med förändringen.

Checklista för kommunerna och välfärdsområdena

  • Kontaktuppgifterna av välfärdsområdets dataskyddsombud ska publiceras. Dataskyddsombudet kan till exempel ha sitt eget kundtjänstnummer och sin egen e-postadress eller kontaktformulär.
  • Kontaktuppgifterna av välfärdsområdets dataskyddsombud ska anmälas till dataombudsmannens byrå.

Blankett för anmälan om dataskyddsombudets kontaktuppgifter: Anmälan om dataskyddsombud

  • Kontaktuppgifter av kommunens dataskyddsombud som publicerats tidigare ska uppdaterats vid behov bland annat på kommunens webbplats, eventuella blanketter och informationen om dataskydd, såsom dataskyddsbeskrivningar och dataskyddspolicy.
  • Om kontaktuppgifterna av kommunens dataskyddsombud ändras, ska dataombudsmannens byrå informeras om ändringen.

Blankett för ändring av dataskyddsombudets kontaktuppgifter: Ändring av anmälan om dataskyddsombud

 

Ett dataskyddsombud är en organisationsintern sakkunnig, som följer behandlingen av personuppgifter, ger hjälp vad gäller efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna samt är kontaktpersonen mellan tillsynsmyndigheten och de registrerade i ärenden som gäller behandling av personuppgifter.

Mer information:

Tillbaka till toppen