Hoppa till innehåll

Lagringstiden för betalningsanmärkningar blir kortare i december – kom ihåg att hålla betalningsuppgifterna uppdaterade

Utgivningsdatum 11.11.2022 10.18 | Publicerad på svenska 17.11.2022 kl. 11.37
Pressmeddelande

Lagringstiden för betalningsanmärkningar blir kortare från och med början av december. I fortsättningen stryks betalningsanmärkningen en månad från det att den som svarar för kreditupplysningarna har fått kännedom om betalningen. Privatpersoner och företag bör kontrollera i god tid att uppgift om betalning av en fordran har antecknats i kreditupplysningsregistret.

Förkortningen av lagringstiden gäller de vanligaste betalningsanmärkningarna som antecknas i kreditupplysningsregistret som personkreditupplysningar och företagskreditupplysningar. Dessutom förlänger en ny betalningsanmärkning i fortsättningen inte lagringstiden, utan lagringstiden för varje betalningsanmärkning är oberoende av andra betalningsanmärkningar.

När reformen träder i kraft ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet radera betalningsanmärkningar med uppgift om att fordran har betalats. Dessutom ska den på grund av en ny betalningsstörning förlängda lagringstiden för en betalningsanmärkning återställas och anteckningen ska raderas om den ursprungliga utsatta tiden för raderingen har löpt ut.

I vissa situationer har den som anmält en anteckning om betalningsstörning en lagstadgad skyldighet att meddela registret om att fordran har betalats. Uppgift om att fordran har betalats kan sparas i kreditupplysningsregistret när den som anmält en anteckning om betalningsstörning i enlighet med sin lagstadgade skyldighet har meddelat bolaget som bedriver kreditupplysningsverksamhet om betalningen.

Gäldenären kan också själv be att bolaget som bedriver kreditupplysningsverksamhet antecknar uppgift om betalning i kreditupplysningsregistret. I dessa fall ska en tillförlitlig utredning om betalningen läggas fram.

För att uppgift om betalningen ska antecknas för betalningsstörningar som Utsökningsverket anmält förutsätter åtgärder av gäldenären. När fordran som utsökts har betalats meddelar utsökningsmannen på gäldenärens begäran den som bedriver kreditupplysningsverksamhet om betalningen.

Privatpersoner kan vid behov utnyttja rätten att granska sina egna uppgifter för att ta reda på vilka uppgifter som har antecknats i kreditupplysningsregistret. Även företag har rätt att få veta vilka uppgifter om företaget som har sparats.

Dataombudsmannen övervakar bland annat att de som bedriver kreditupplysningsverksamhet tillgodoser de registrerades dataskyddsrättigheter adekvat. Dataombudsmannen övervakar också behandlingen av företagskreditupplysningar som sparats i kreditupplysningsregistret.

Mer information:

​​​​​​​Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Läs mer om rätten att korrigera felaktiga uppgifter

Läs mer om den registrerades rättighet att granska sina uppgifter

Konkurrens och konsumentverkets meddelande: En an­teck­ning om be­tal­nings­stör­ning stryks snab­ba­re i fort­sätt­ning­en, men man mås­te i all­män­het se till det själv (11.11.2022)

Kreditupplysningslagen på Finlex

Information om harmoniseringen av kreditupplysningslagen med EU:s dataskyddsförordning på justitieministeriets webbplats

Tillbaka till toppen