Hoppa till innehåll

Hurdant sökresultat kan avlägsnas från sökmotorn och hur begär man att uppgifter avlägsnas? Dataombudsmannen svarar i vanliga frågor på hur sökresultat kan avlägsnas

TSV
Utgivningsdatum 5.10.2017 15.19
Nyhet

Dataombudsmannens byrå har publicerat svar på frågor om hur sökresultat kan avlägsnas. Var och en har rätt att begära att en sökmotor avlägsnar sökresultatlänkar som gäller en själv då sökningen görs med ens eget namn.

I det nya avsnittet har sammanställts svar på följande frågor:

• Hurdant sökresultat kan avlägsnas?

• Hur begär jag att sökresultat avlägsnas från en sökmotor?

• Hur begär jag att dataombudsmannen ska behandla ett ärende?

• Vad kan dataombudsmannen göra i ett ärende?

• Hur får jag uppgifter om mig helt bort från internet?

• Vad betyder rätten att bli bortglömd?

Begäran om att sökresultat ska avlägsnas ska ställas direkt till sökmotorn, exempelvis Google. En sökresultatlänk kan avlägsnas från sökmotorn, om uppgiften med hänsyn till behandlingen i sökmotorn är bristfällig, onödig, föråldrad eller oriktig. En sökmotor kan vägra att avlägsna en uppgift exempelvis om de uppgifter som finns i sökresultatlänken har koppling till sökandens offentliga ställning eller om sökanden har dömts för ett brott.

Läs mer:

Avlägsnande av uppgifter ur sökresultat

Tillbaka till toppen