Hoppa till innehåll

Grundlagsutskottets utlåtande om dataskyddslagen klart

TSV
Utgivningsdatum 9.5.2018 18.14
Nyhet

Regeringen lade fram en proposition om kompletterande bestämmelser till EU:s allmänna dataskyddsförordning den 1 mars. I propositionen föreslås stiftande av en dataskyddslag. Grundlagsutskottet gav sitt utlåtande om propositionen till förvaltningsutskottet den 9 maj.

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (på finska på riksdagens webbplats)

Tillbaka till toppen