Hoppa till innehåll

De nordiska dataskyddsmyndigheterna sammanträder till ett arbetsmöte den 10 januari ‒ samarbetet ökar med de nya dataskyddslagarna

TSV
Utgivningsdatum 9.1.2018 12.10
Nyhet

Dataskyddsmyndigheternas nordiska möte ordnas den 10 januari i Oslo i Norge. Mötets huvudtema är förberedelserna för dataskyddsreformen.

Vid mötet planeras det nordiska samarbetet och ett förenhetligande av arbetsmetoderna. Tema är bland annat dataskyddsmyndigheternas förändrade uppgifter, konsekvensbedömning gällande dataskyddet, dataskyddsansvariga och dataskyddskränkningar. Myndigheterna i varje land delar information om det nationella beredningsarbetet och dess faser.

På mötet deltar från dataombudsmannens byrå dataombudsmannen Reijo Aarnio, byråchef Henrika Räsänen samt överinspektörerna Anna Hänninen och Raisa Leivonen.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen