Hoppa till innehåll

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ökar sitt samarbete

TSV
Utgivningsdatum 9.5.2018 17.08
Nyhet

Dataskyddsmyndigheterna undertecknade Köpenhamnsdeklarationen vid ett nordiskt möte den 7–8 maj. I deklarationen avtalas om att stärka myndigheternas samarbete. EU:s dataskyddsreform och utmaningarna i den förändrade världen ökar behovet av samarbete.

Samarbetet gäller både myndigheternas tillsyn och riktlinjerna för behandling av personuppgifter. Deklarationen undertecknades av Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland och Åland.

Samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna bygger på nordiska värderingar: respekt för människors grundläggande rättigheter och friheter, insyn och rättsstatsprincipen.

Köpenhamnsdeklarationen (pdf)

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen