Hoppa till innehåll

Tillämpningen av Privacy Shield -avtalet fortsätter

TSV
Utgivningsdatum 14.2.2017 16.58
Nyhet

Enligt Europeiska kommissionens redogörelse fortsätter tillämpningen av Privacy Shield -avtalet mellan EU och Förenta staterna. Artikel 29 -gruppen, bestående av EU:s dataskyddsmyndigheter, beslutade om övervakningssystem rörande avtalet i Bryssel 7–8 februari. Finland representerades av dataombudsman Reijo Aarnio.

På mötet fattades beslut om rättsskyddsmekanismerna rörande Privacy Shield -arrangemanget. Artikel 29 -gruppen publicerar närmare information om ärendet senare på sin webbplats.

Anvisningar om dataskyddsförordningen utarbetas på finska och svenska

Artikel 29 -gruppen publicerade i december de första anvisningarna om dataskyddsförordningen, med teman om dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning, ledande tillsynsmyndighet och den registrerades rätt att flytta uppgifterna mellan olika system. De engelskspråkiga anvisningarna kan kommenteras fram till den 15 februari per e-post till adresserna [email protected] och [email protected]. Det finns redan en mängd kommentarer till anvisningarna och uppdaterade versioner kommer att publiceras under våren.

Alla anvisningar om förordningen publiceras senare på EU:s officiella språk, även finska och svenska. Bland annat bereds anvisningar om certifiering samt högriskbegreppet och konsekvensbedömningen rörande dataskydd.

På mötet beslutades även att öppenheten i arbetsgruppens verksamhet ska ökas. Artikel 29 -gruppen försöker informera effektivare om sina beslut i framtiden. Gruppens följande möte arrangeras 4‒5 april.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen