Hoppa till innehåll

Telefonrådgivningen i fortsättningen öppen från måndag till onsdag

TSV
Utgivningsdatum 6.4.2018 13.36
Nyhet

Öppettiderna hos telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå ändras från den 9 april. I fortsättningen betjänar telefonrådgivningen kunder från måndag till onsdag kl. 9‒16. Torsdagar och fredagar är telefonrådgivningen stängd.

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå ger allmän handledning och rådgivning om behandlingen av personuppgifter.

Telefonrådgivningen ger allmänna råd, och den tar inte ställning till detaljer eller ger preliminärt godkännande om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning ska tillämpas i en organisations verksamhet. Allmänna anvisningar om hur dataskyddsförordningen ska tolkas utarbetas på EU-plan. På dataombudsmannens byrås webbplats publiceras material och anvisningar i anslutning till dataskyddsförordningen.

Telefonrådgivningen är inte avsedd för parter som yrkesmässigt erbjuder konsulttjänster, advokattjänster eller juridiska tjänster.

Kontakta först den registeransvariga eller dataskyddsansvariga

Innan man ringer telefonrådgivningen lönar det sig att försöka utreda frågor i anslutning till behandling av personuppgifter med den registeransvariga. Med registeransvarig avses den person eller organisation, som fastställer för vilket syfte och på hurdant sätt personuppgifter behandlas. En registeransvarig kan exempelvis vara en förening som samlar in uppgifter om sina medlemmar, ett sjukhus som behandlar patientuppgifter, en nätbutik eller en tjänst för sociala medier.

Allt fler registeransvariga ska utse en dataskyddsansvarig, då EU:s allmänna dataskyddsförordning börjar tillämpas i maj. Om du har frågor om hur någon organisation behandlar personuppgifter, kan du kontakta den dataskyddsansvariga hos ifrågavarande registeransvariga.

Mer information:

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter

Tillbaka till toppen