Telefonrådgivningen betjänar i fortsättningen från måndag till tisdag kl. 9–11

12.1.2021 13.32
Pressmeddelande

Telefonrådgivningen på dataombudsmannens byrå är i fortsättningen stängd på fredagar. Telefonrådgivningens öppettider ändras inte i övrigt. Vår telefonrådgivning betjänar enligt den nya öppettiden från och med 11.1.

Privatpersoner och personuppgiftsansvariga samt dataskyddsombud kan få allmän handledning och rådgivning om behandlingen av personuppgifter hos telefonrådgivningen på dataombudsmannens byrå. Vår telefonrådgivningen ger råd endast på ett allmänt plan, vilket betyder att vi inte kan ge detaljerade eller bindande ställningstaganden per telefon.

Svar på vanliga frågor finns på vår webbplats.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter