Hoppa till innehåll

En robot får inte ringa försäljningssamtal utan konsumentens samtycke

Utgivningsdatum 14.6.2019 10.05 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 14.15
Pressmeddelande

Konsumentmyndigheterna och dataombudsmannens byrå har under våren blivit kontaktade av många konsumenter gällande försäljningssamtal från robotar. Under samtalen har konsumenterna erbjudits tidskriftsprenumerationer och renoveringstjänster. Enligt anmälningarna blir konsumenterna uppringda av robotar även utan att de gett sitt samtycke, vilket strider mot lagen.

Samtalen från telefonrobotar har förbryllat konsumenterna och många har upplevt dem som otrevliga och störande. En del av konsumenterna har dessutom varit rädda för att de blivit bundna till en avgiftsbelagd tidskriftsprenumeration, även om de uttryckligen har tackat nej. Vidare har konsumenterna undrat om robotsamtalen är tillåtna och hur man kan undvika dem.

Samtal som genomförs med hjälp av automatiska uppringningssystem, dvs. robotsamtal, är en form av elektronisk direktmarknadsföring. Till skillnad från traditionell telefonförsäljning kräver robotsamtal mottagarens samtycke. Om konsumenten inte har gett sitt samtycke till robotsamtal bryter det uppringande företaget mot bestämmelserna om direktmarknadsföring i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Det är dataombudsmannen som övervakar att bestämmelserna iakttas.

”Man får ta hjälp av en robot för att inleda marknadsföringsarbetet utan konsumentens samtycke. Roboten kan till exempel automatiskt välja vilket nummer som ska bli uppringt. En robot får däremot inte genomföra den egentliga försäljningen eller marknadsföringen utan att konsumenten gett sitt samtycke till just detta ändamål. Det är till exempel inte tillåtet att bädda in begäran om samtycke i användar- och avtalsvillkor så att konsumenten inte har en verklig möjlighet att påverka sitt samtycke”, konstaterar dataombudsmannen Reijo Aarnio.

Enligt anmälningarna från konsumenterna sker robotsamtal även utan att man ber om konsumenternas samtycke. Konsumentombudsmannen Katri Väänänen tycker att detta är mycket oroväckande.

”Marknadsföring som sker på detta sätt och utan tillåtelse innebär aggressivt förfarande, som är förbjudet i konsumentskyddslagen”, säger Väänänen.

Väänänen understryker att telefonrobotar på många sätt är en mycket problematisk marknadsföringsmetod.

”I samband med försäljningen måste man informera tydligt och begripligt om produkten, avtalet och konsumentens rättigheter vid distansförsäljning. Roboten borde kunna svara på konsumenternas frågor och läsa av köparens förmåga att förstå vad köpet innebär. Konsumenterna berättar också att de blivit förnärmade när de först en bit in i samtalet har insett att de inte pratar med en riktig människa.”

Hur kan man slippa robotsamtal?

Om du som konsument blir uppringd av en robot utan att ha gett ditt samtycke, kan du meddela företaget att du inte har tillåtit samtalen och kräva att företaget upphör med marknadsföringen. Du kan framföra din begäran till exempel medan robotsamtalet pågår. Om du har gett ditt samtycke till robotsamtal men inte längre vill ta emot dem, kan du när som helst be det uppringande företaget att upphöra med marknadsföringen.

Både konsumentombudsmannen och dataombudsmannen undersöker just nu ett fall, där ett företag använder telefonrobotar i sin marknadsföring. Konsumenter som har tagit emot telefonsamtal från robotar kan göra en anmälan till dataombudsmannen om samtalet. Både olovliga och osakliga samtal kan anmälas till konsumentombudsmannen. Konsumentrådgivningen hjälper till att utreda enskilda ärenden.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Saija Kivimäki, tfn 029 505 3139, [email protected]
Dataombudsmannen Reijo Aarnio, tfn 029 56 66730, [email protected]

Vanliga frågor om direktmarknadsföring hos Dataombudsmannens byrå

Information om förbud mot direktmarknadsföring på KKV:s webbplats

Information om begäran av samtycke hos Dataombudsmannens byrå

Tillbaka till toppen