Hoppa till innehåll

Sakkunnignämnden vid dataombudsmannens byrå utnämnt

Utgivningsdatum 24.9.2020 16.05 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 13.32
Pressmeddelande

Den 24 september tillsatte statsrådet en sakkunnignämnd i enlighet med dataskyddslagen för mandatperioden 1.10.2020–30.9.2023. Sakkunnignämnden ger utlåtanden om betydande frågor gällande tillämpning av lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Som ordförande i sakkunnignämnden utsågs Riikka Koulu, biträdande professor vid Helsingfors universitet och direktör vid Legal Tech Lab. Vice ordförande blir lagstiftningsråd Tanja Jaatinen från justitieministeriet.

Ledamöterna i nämnden är gruppchef Riikka Rosendahl från Konkurrens- och konsumentverket, generalsekreterare för Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI och ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt direktör för lagstiftning och administration Tommi Toivola från Finlands Näringsliv.

Varje ledamot i nämnden har en personlig ersättare. Ersättarna är docent vid Helsinfors universitet och Åbo universitet samt advokat vid advokatbyrå Bird & Bird Tobias Bräutigam, chef Sami Kivivasara från den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning (OffICT) vid finansministeriet, grundare av MyData Global ry och styrelsens vice ordförande Antti Poikola, dataskyddschef och dataskyddsombud Leila Hanhela-Lappeteläinen från Transport- och kommunikationsverket Traficom, samt Eija Warma-Lehtinen, delägare i advokatbyrå Castrén & Snellman. Sekreterare i nämnden är dataombudsmannens byrås föredragande.

Ordföranden sammankallar sakkunnignämnden vid behov och nämnden ger utlåtanden på dataombudsmannens begäran. Nämnden har inte någon formell beslutanderätt.
Sakkunnignämnden utnämndes nu för första gången. Det finns bestämmelser om nämndens uppgifter och behandling av ärenden i dataskyddslagen.

Mer information:

biträdande dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Statsrådets beslut på statsrådets webbplats (på finska)

Tillbaka till toppen