Hoppa till innehåll

Skolfoton i miniatyr på fakturor var inte förenligt med den allmänna dataskyddsförordningen

Utgivningsdatum 19.2.2021 9.52 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 14.15
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har ålagt ett skolfotoföretag att ändra sitt verksamhetssätt, där det har lagt till svartvita miniatyrbilder av barns skolfoton på fakturorna. Enligt den personuppgiftsansvarige kan företagets personal utifrån miniatyrbilderna säkerställa att bilderna som skickas stämmer överens med fakturan. Biträdande dataombudsmannen anser att den personuppgiftsansvarige har behandlat personuppgifter i onödigt stor omfattning genom att lägga till foton på barnen i fakturorna.

Personen som inledde ärendet uppgav i sitt klagomål till dataombudsmannens byrå att foton på personens barn syntes i miniatyr på fakturan från ett företag som gör skolfotograferingar. Kunden hade fått fakturan i original till påseende från ett inkassoföretag. I klagomålet påpekade kunden särskilt att foton på barnen också kunde ses av inkassoföretaget.

Skolfotoföretaget motiverade de svartvita miniatyrbilderna på kundernas fakturor med leveranssäkerhet. Enligt den personuppgiftsansvarige har fakturorna samtidigt fungerat som förpackningsförteckningar, och i praktiken har syftet varit att säkerställa att fotografierna inte skickas till fel adress.

Enligt den utredning som den personuppgiftsansvarige gett läggs foton inte till på inkassofakturorna, men kunden kan vilja se den ursprungliga fakturan när han eller hon sköter ärenden med inkassoföretaget. I detta fall skickar den personuppgiftsansvarige en PDF-kopia av fakturan till inkassoföretaget.

Behandlingen av personuppgifter ska minimeras

Biträdande dataombudsmannen anser att den personuppgiftsansvarige inte vid behandlingen av personuppgifter i samband med fakturorna har iakttagit principen om uppgiftsminimering enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen får personuppgifter behandlas endast om syftet med behandlingen inte rimligen kan uppnås genom andra medel. Så få personuppgifter som möjligt ska samlas in i varje situation.

Biträdande dataombudsmannen fäster vikt vid att det var frågan om behandlingen av barns personuppgifter och betonar att barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd.

Utifrån utredningen framgick det inte att miniatyrbilderna på fakturan skulle vara nödvändiga för att skicka fotografierna till rätt adress. Den personuppgiftsansvarige ska i fortsättningen säkerställa att inga onödiga personuppgifter framgår på fakturan.

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, så det har inte vunnit laga kraft.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen