Hoppa till innehåll

Justitieministeriets pressmeddelande
Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman

Utgivningsdatum 17.4.2019 13.47 | Publicerad på svenska 17.4.2019 kl. 13.52
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag juris kandidat Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman. Han inleder sin femårsperiod den 1 maj 2019.

För närvarande är Hakonen kanslichef vid justitiekanslersämbetet och ställföreträdare för biträdande justitiekanslern. Tidigare har Hakonen arbetat bland annat som lagstiftningsråd och polisdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning samt som lagstiftningsdirektör vid ministeriets enhet för juridiska frågor. Han har också arbetat som fångvårdsdirektör vid justitieministeriets fångvårdsavdelning och som kriminalinspektör och kriminalöverinspektör vid Centralkriminalpolisen.

Underrättelseombudsmannen ska övervaka  lagenligheten i den civila och militära underrättelseinhämtningen och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Underrättelseombudsmannen finns i anslutning till dataombudsmannens byrå och är självständig och oberoende i sin verksamhet. Uppgiften är ny och sammanhänger med reformen av underrättelselagarna.

Ytterligare information:

Pekka Timonen, justitieministeriets kanslichef, tfn 09 1606 7502, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen