Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen gav partierna råd att förbereda sig på dataskyddsreformen

TSV
Utgivningsdatum 15.3.2017 10.50
Nyhet

Dataombudsmannen träffade representanter för partierna på sin byrå tisdagen den 14 mars. Huvudtema för mötet var EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning, som börjar tillämpas i maj 2018. Vidare diskuterades under mötet bland annat om reklam i anslutning till vårens kommunalval. Till mötet hade inbjudits representanter från alla registrerade partier.

Huvudmålet med diskussionsmötet var att ge partierna råd att förbereda sig på dataskyddsreformen. "Vi vill hjälpa olika branscher och organisationer med att inleda ändringsprocessen. En ny era kräver anpassning", säger dataombudsmannen Reijo Aarnio.

Behandlingen av personuppgifter förutsätter av partierna särskild noggrannhet. Enligt personuppgiftslagen är politisk övertygelse känsliga uppgifter och hör också i den nya uppgiftsskyddsförordningen till särskilda kategorier av personuppgifter. För känsliga uppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter gäller förbud mot behandling, om det inte föreskrivits om undantag.

Enligt uppgiftsskyddsförordningen kan uppgifter om politiska åsikter behandlas exempelvis vid en politisk förenings lagliga verksamhet, om behandlingen gäller sammanslutningens medlemmar, tidigare medlemmar eller personer som har regelbundna kontakter till sammanslutningen. Behandlingen av uppgifter ska skyddas på ett tillbörligt sätt och uppgifter får inte överlåtas utanför partiet utan den registrerades samtycke.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen