Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen har avslutat behandlingen av en personuppgiftsincident vid Skatteförvaltningen

Utgivningsdatum 30.9.2019 9.41 | Publicerad på svenska 4.10.2019 kl. 15.06
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har avslutat behandlingen av en personuppgiftsincident som orsakats av Skatteförvaltningens brev med felaktiga personuppgifter. I sitt beslut konstaterar biträdande dataombudsman Jari Råman att Skatteförvaltningen har kunnat utreda personuppgiftsincidenten och förbundit sig till att informera de registrerade om incidenten. Således har dataombudsmannens byrå inte orsak att utfärda en föreskrift för fullgörande av skyldigheter enligt dataskyddsförordningen till Skatteförvaltningen.

Enligt Skatteförvaltningen var orsaken till personuppgiftsincidenten ett fel i programvaran som åtgärdats efter utredningen. Skatteförvaltningen har också kunnat spåra vilka personuppgifter som skickats till fel adresser i samband med personuppgiftsincidenten. De flesta uppgifterna var sådana att de inte kunde kopplas ihop med bestämda personer. Uppgifter som kunde identifieras, såsom personbeteckning, fanns i under tio brev som skickats till fel mottagare.

Skatteförvaltningen har förbundit sig till att skicka ett skriftligt meddelande till de ca 2 300 personer vars personuppgifter skickats till fel mottagare. Enligt biträdande dataombudsman är dessa åtgärder tillräckliga för att fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen, och ärendet föranleder inga fortsatta åtgärder.

Enligt dataskyddsförordningen ska en personuppgiftsansvarig anmäla personuppgiftsincidenter till registrerade om de orsakar en hög risk för deras rättigheter och friheter. I anmälan ska den personuppgiftsansvarige bland annat informera om de åtgärder som den personuppgiftsansvarige vidtagit på grund av personuppgiftsincidenter samt vid behov om de åtgärder som vidtagits för att motverka de negativa konsekvenserna.

Ytterligare information:
biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 56 66757

Tillbaka till toppen