Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet fr.o.m. den 1 april

Utgivningsdatum 1.4.2019 15.25 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 14.26
Nyhet

De ändringar som har trätt i kraft är huvudsakligen små preciseringar som beror på EU:s allmänna dataskyddsförordning, upphävningen av personuppgiftslagen och ändringen av strafflagen. De gäller bland annat hur uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd ska förvaras och när arbetsgivaren utan samtycke kan samla in en arbetstagares personuppgifter.

Utredningen av vilka ändringar som behövs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet fortsätter. Riksdagen har förutsatt att regeringen ska undersöka vilka eventuella behov det finns av ändringar gällande utredningen av arbetstagarens pålitlighet.

Tillsammans med arbetarskyddsmyndigheterna övervakar dataombudsmannen att lagen om integritetsskydd i arbetslivet iakttas.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Lag om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande: Ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (14.3.2019)

Tillbaka till toppen