Hoppa till innehåll

Uppdaterat handbok i dataskydd i arbetslivet nu tillgänglig också på svenska

Utgivningsdatum 8.7.2020 15.15 | Publicerad på svenska 16.9.2020 kl. 9.39
Nyhet

Dataombudsmannens byrå har publicerat en uppdaterad version om handboken i dataskydd i arbetslivet. Nu är handboken tillgänglig även på svenska på vår webbplats. Den nya versionen har uppdaterats särskilt för att spegla ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Handboken är avsedd som infomaterial för alla arbetsplatser och alla som arbetar med dataskyddsfrågor i arbetslivet. Den sammanställer de viktigaste paragraferna som reglerar integritetsskyddet i arbetslivet och ger konkreta exempel för tolkning av lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Handboken har uppdaterats för att spegla ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, särskilt paragrafen om allmänna förutsättningar för insamling av arbetstagares personuppgifter samt arbetsgivares upplysningsplikt. Dessutom var avsikten att säkerställa att innehållet överensstämmer med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den uppdaterade handboken ersätter den tidigare versionen som publicerades år 2018.

Läs handboken i dataskydd i arbetslivet på svenska

Ge feedback

Handboken uppdateras regelbundet utgående från feedback och användarnas behov. Dataombudsmannens byrå önskar att kommentarerna om den svenskspråkiga handboken skickas till [email protected] senast 30.11.2020.

Tillbaka till toppen