De nya tillämpningsanvisningarna för dataskyddsförordningen tema på EU:s dataskyddsmyndigheters möte

TSV
9.4.2018 13.52
Nyhet

EU:s dataskyddsmyndigheter sammanträder på WP29-arbetsgruppens möte den 10–11 april. På mötet behandlas anvisningar om tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning och andra aktuella dataskyddsfrågor.

Tema för tillämpningsanvisningarna är bland annat samtycke som grund för behandling av personuppgifter, genomskinlighet i information till de registrerade och certifiering. Vidare behandlas på mötet frågan om hurdan organisation som borde upprätthålla redogörelsen om behandlingsåtgärder och ärenden i anslutning till grundandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Europeiska dataskyddsstyrelsen ersätter WP29-arbetsgruppen från den 25 maj. Dataskyddsstyrelsen inleder sin verksamhet samtidigt som EU:s allmänna dataskyddsförordning börjar tillämpas. Dataskyddsstyrelsen svarar för en enhetlig tillämpning av dataskyddslagstiftningen.

På WP29-arbetgruppens möte deltar från Finland dataombudsman Reijo Aarnio och överinspektör Anna Hänninen från dataombudsmannens byrå.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi