Hoppa till innehåll

Varning till husbolag för avsikt att samla in coronainfektionsuppgifter om de boende

Utgivningsdatum 10.9.2021 11.58 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 16.02
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har mottagit ett klagomål, enligt vilket ett husbolag i ett meddelande har krävt att de boende ska lämna uppgifter till disponenten om huruvida de smittats av coronavirus. Biträdande dataombudsmannen varnar bolaget att insamling av personuppgifter utan laglig grund strider mot lagen.

Enligt husbolaget har de boende ombetts anmäla smittor för att städningen ska kunna effektiviseras om det framkommer coronasmittor. Enligt en redogörelse som husbolaget lämnat har disponenten inte mottagit en enda anmälan om smitta, och inga uppgifter har de facto insamlats.

Biträdande dataombudsmannen anser att den personuppgiftsansvarige inte tillbörligt hade bedömt om hälsouppgifter om de boende kan samlas in. Den personuppgiftsansvarige hade till exempel inte bedömt om en laglig grund för behandlingen kunde bestämmas för insamlingen av uppgifter om  coronavirussmitta.

Uppgiften om coronavirussmitta är en hälsouppgift som ingår i så kallade särskilda kategorier av personuppgifter. Behandlingen av uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter är i princip förbjuden, om det inte finns en särskild grund för behandlingen i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Biträdande dataombudsmannen påminner att husbolagen inte bör samla in sådana personuppgifter som inte de facto är nödvändiga och för vars behandling det inte finns en lagenlig grund.

Biträdande dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Mer information:

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn

Tillbaka till toppen