Hoppa till innehåll

Storbritanniens dataskyddsmyndighet undersöker om dataanalys har använts för politiska syften – dataombudsmannen betonar dataskyddets betydelse i ett demokratiskt samhälle

TSV
Utgivningsdatum 22.3.2018 12.06
Nyhet

Bolaget Cambridge Analytica misstänks ha utnyttjat Facebooks användaruppgifter för politiska syften. Storbritanniens dataskyddsmyndighet undersöker saken.

En misstanke om att dataanalys använts för politiska kampanjer är också en påminnelse om att dataskyddet är en nödvändig del av ett demokratiskt samhälle. "Dataskyddet och myndigheter som lagövervakare har målet att främja europeiska värden och demokrati", säger dataombudsmannen Reijo Aarnio.

Även syftet med den dataskyddsförordning som ska börja tillämpas i maj är att förbättra de registrerades rättigheter och svara på nya dataskyddsfrågor i anslutning till digitaliseringen.

De europeiska dataskyddsmyndigheterna stödjer en undersökning av ärendet

De europeiska dataskyddsmyndigheterna stödjer den undersökning Storbritanniens dataskyddsmyndighet utför. Andrea Jelinek ordförande för WP29-arbetsgruppen, som består av de europeiska dataskyddsmyndigheterna, understryker i sitt ställningstagande att personuppgifter inte får användas och delas utan fullständig genomskinlighet. Jelinek anser att fallet har vittgående följder som inverkar på rättigheter i anslutning till individers dataskydd och demokratiutvecklingen.

Ärendet behandlas på EU:s dataskyddsmyndigheters möte då WP29-arbetsgruppens sammanträder nästa gång den 10‒11 april.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Utlåtande av Storbritanniens dataskyddsmyndighet
Utlåtande av WP29-arbetsgruppens ordförande Andrea Jelinek

Tillbaka till toppen