Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen Anu Talus har valts till Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförande

Utgivningsdatum 25.5.2023 14.38 | Publicerad på svenska 31.5.2023 kl. 12.48
Pressmeddelande

Finlands dataskyddsombudsman Anu Talus har valts till Europeiska dataskyddsstyrelsens nästa ordförande. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Dataskyddsstyrelsen kan bland annat fatta bindande beslut gentemot EU- och EES-ländernas dataskyddsmyndigheter om myndigheterna har olika uppfattningar av tolkningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) valde sin nya ordförande vid sitt plenum den 25 maj när Andrea Jelineks mandatperiod slutar.  Ordföranden valdes för en mandatperiod på fem år. Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförande representerar dataskyddsstyrelsen och övervakar genomförandet av dess uppgifter.

”Europeiska dataskyddsstyrelsens nya ordförande har spännande utmaningar framför sig och en stadig grund att bygga på. EU:s allmänna dataskyddsförordning har blivit en global milstolpe som världens mest omfattande dataskyddslag”, säger Jelinek.

”Jag är tacksam och tagen av att mina kollegor valde mig till Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförande. Dataskyddsstyrelsen har en viktig uppgift att se till att alla 450 miljoner européer har samma dataskyddsnivå oberoende av boningsort”, konstaterar Talus.

”EU:s allmänna dataskyddsförordning fyller fem år idag. Vår verksamhetsmiljö är i konstant förändring, och en del av EU:s nyligen godkända digi- och datalagstiftning överlappar med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Det är viktigt att säkerställa att den juridiska utveckling som förknippas med dataskydd är konsekvent och att Europeiska dataskyddsstyrelsens behörighet tryggas”, säger Talus.

Irene Loizidou Nikolaidou valdes till Europeiska dataskyddsstyrelsens vice ordförande. Aleid Wolfsen som valts tidigare fortsätter som andra vice ordförande. Hans mandatperiod utgår den 15 maj 2024.

Anu Talus har arbetat som Finlands dataombudsman sedan hösten 2020 och fortsätter i sin uppgift samtidigt som hon är ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Talus leder dataombudsmannens byrå och representerar Finland i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Innan sitt nuvarande uppdrag har Talus arbetat som biträdande dataombudsman samt som justitieministeriets lagstiftningsråd och specialsakkunnig i EU-ärenden. Talus är juris doktor och filosofie magister.

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande: Anu Talus elected new Chair of the European Data Protection Board (på engelska, 25.5.2023)

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som består av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Tillbaka till toppen