Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen förbjuder tillfälligt taxitjänsten Yango att överföra personuppgifter från Finland till Ryssland

Utgivningsdatum 8.8.2023 11.17 | Publicerad på svenska 11.8.2023 kl. 11.31
Pressmeddelande

Dataombudsmannen har beordrat Yandex LLC och Ridetech International B.V. att avbryta överföringen till Ryssland av kundernas personuppgifter som taxitjänsten Yango samlat in och sluta behandla de insamlade personuppgifterna. Det tillfälliga förbudet träder i kraft den 1 september och gäller i första hand i tre månader fram till den 30 november. Enligt dataombudsmannens byrås uppgifter försvagar den lagstiftningsreform som träder i kraft i Ryssland avsevärt skyddet av personuppgifter av användarna av taxitjänsten Yango.

Det har kommit till dataombudsmannens byrås kännedom att den lagstiftningsreform som kommer att träda i kraft i Ryssland i början av september innebär att den ryska underrättelsetjänsten framöver har rätt att ta del av uppgifter som rör taxiverksamhet. Uppgifter som samlats in av Yangos taxiapplikation är till exempel kundens positionsdata samt adressuppgifterna av körningen.

Dataombudsmannen anser att Yango särskilt efter den ryska lagstiftningsreformen inte kan skydda personuppgifterna på det sätt som förutsätts av EU:s lagstiftning. Därför är det nödvändigt att beordra bolaget att avbryta överföringen av uppgifterna och förbjuda behandling av personuppgifter.

Yango är verksamt i Finland och Norge. Enligt bolaget ansvarar Ridetech International B.V. med säte i Nederländerna som tillhandahåller Yango-applikationen inom EU för behandlingen av personuppgifterna för taxitjänsten. Det framgår av den redogörelse som Yango lämnat in att bolaget överför uppgifter till Ryssland.

De finska och norska dataskyddsmyndigheterna har ett tätt samarbete i detta ärende med den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten kan vidta brådskande åtgärder

Dataombudsmannens beslut har antagits i ett skyndsamt förfarande som man enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning kan tillämpa under exceptionella omständigheter. Tillsynsmyndigheten kan vidta omedelbara provisoriska åtgärder om det behövs för att skydda de registrerades rättigheter och friheter. Dylika åtgärder kan gälla i högst tre månader. Dataombudsmannens föreläggande gäller Yangos verksamhet i Finland.

Fram till september kan Yango lämna in sådana uppgifter till dataombudsmannens byrå som bolaget anser påverka ärendets bedömning. Dessutom ska Yango informera dataombudsmannens byrå om vilka åtgärder bolaget kommer att vidta på grund av föreläggandet.

Dataombudsmannens byrå kan också be Europeiska dataskyddsstyrelsen att utfärda ett bindande föreläggande om att Yango ska sluta överföra uppgifter om bolaget inte ämnar ändra sin praxis.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Från och med 10.8.:

Biträdande dataombudsman Annina Hautala, annina.hautala(at)om.fi, tfn 029 566 6776

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen