Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen: styrningen till en webbtjänst uppfyllde inte kravet på att enkelt kunna förbjuda direktmarknadsföring

Utgivningsdatum 1.8.2023 9.48 | Publicerad på svenska 10.8.2023 kl. 16.50
Pressmeddelande

Dataombudsmannen har beordrat ett telebolag att se till att mottagarna av elektronisk marknadsföring bereds tillfälle att enkelt förbjuda användningen av sina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

En person som mottagit direktmarknadsföring om bolagets tjänster berättade att hen försökt förbjuda bolaget att skicka textmeddelanden. I det marknadsföringsmeddelande som personen tagit emot fanns dock inget enkelt sätt att förbjuda textmeddelanden, utan man styrdes till att logga in på bolagets webbtjänst för att administrera de egna inställningarna för marknadsföring.

Dataombudsmannen konstaterar att bolaget inte i samband med elektronisk direktmarknadsföring har gett en möjlighet att enkelt förbjuda direktmarknadsföring. Enligt lagen ska den som tillhandahåller tjänster eller varor ge mottagare av meddelanden möjlighet att enkelt förbjuda användning av sin kontaktinformation för direktmarknadsföringsändamål i samband med varje meddelande som skickas i avsikt att bedriva direktmarknadsföring. Att inloggning på kundkontot nämndes som den enda möjligheten att förbjuda meddelanden uppfyllde inte lagens krav om enkel möjlighet att förbjuda meddelanden.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen ska den registeransvariga också underlätta för de registrerade att använda sina dataskyddsrättigheter, till exempel rätten att förbjuda behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Den person som klagat hos dataombudsmannens byrå hade också haft svårt att hitta dataskyddsombudets kontaktuppgifter på bolagets webbplats. Dataombudsmannen påminner om att i dataskyddsärenden är dataskyddsombudet den primära kontaktpunkten för kunderna, och det är viktigt för tillgodoseendet av de registrerades rättigheter att dataskyddsombudets kontaktuppgifter är lättillgängliga.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tel. 029 566 6766

Tillbaka till toppen