Hoppa till innehåll

Dataombudsmannen utreder S-Bankens systemstörning – S-Banken har meddelat att kunder som berörts av personuppgiftsincidenten har kontaktats

Utgivningsdatum 15.9.2022 15.00 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 10.41
Pressmeddelande

S-Banken har meddelat om en systemstörning vid identifiering med nätbankskoder. Dataombudsmannen utreder personuppgiftsincidenten. Dataombudsmannens byrå utreder bland annat huruvida personuppgifterna har skyddats adekvat och hur S-Banken har reagerat på incidenten. S-Banken har anmält personuppgiftsincidenten till dataombudsmannens byrå och lämnat en begäran om utredning till polisen.

En systemstörning förekom i identifieringen med S-Bankens nätbankskoder 20.4.–5.8.2022. En begränsad grupp kunder hos S-Banken kunde i vissa situationer logga in på S-Bankens nätbank med en annan kunds koder. Enligt S-Bankens anmälan drabbades några hundra kunder av personuppgiftsincidenten. Händelsen utnyttjades för missbruk, såsom obehöriga betalningar och inloggning i webbtjänster hos tredje parter.

”Vi utreder den personuppgiftsincident som inträffat, bland annat hur S-Banken har skyddat uppgifterna och reagerat på incidenten”, berättar dataombudsmannen Anu Talus.

Råd för personer som drabbats av en personuppgiftsincident

S-Banken har meddelat att kunder som berörts av personuppgiftsincidenten har kontaktats. S-Bankens kunder kan kontakta S-Bankens kundtjänst om de misstänker att de utsatts för personuppgiftsincidenten.

Om du har blivit utsatt för personuppgiftsincident, kontrollera först hurdana uppgifter kan ha hamnat hos utomstående. Du kan be ytterligare information av S-Banken. Kontrollera åtminstone dina kontohändelser. Om det finns kontohändelser som du inte själv har gjort, anmäl dessa till banken. Det kan även vara skäl att överväga att aktivera markeringen Oma Luottokielto (eget kreditförbud). Du hittar mer anvisningar på följande webbplatser:

S-Banken har meddelat att störningen har åtgärdats och en begäran om utredning har lämnats till polisen. S-Banken har också meddelat att banken kommer att ersätta sina kunder för alla direkta ekonomiska skador som orsakats med anledning av störningen.

Du kan få samtalsstöd vid behov till exempel av Brottsofferjouren eller Mieli rf:s kristelefon.

S-Bankens meddelande: Systemstörning i S-Bankens identifiering på sommaren – situationen har åtgärdats och alla kunder som berörts av störningen har kontaktats (13.9.)

Polisens nyhet: Polisen undersöker en serie bedrägerier där olovliga gireringar har gjorts från konton som hör till S-Bankens kunder (14.9.)

Ytterligare information för medier:

dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen