Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå inleder en utredning om användningen av molntjänster inom den offentliga sektorn som en del av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma åtgärd

Utgivningsdatum 15.2.2022 11.46 | Publicerad på svenska 21.2.2022 kl. 16.36
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå deltar tillsammans med 22 andra tillsynsmyndigheter i Europeiska dataskyddsstyrelsens gemensamma åtgärd för att utreda användningen av molntjänster inom den offentliga sektorn. Dataskyddsstyrelsens åtgärd inleddes den 15 februari.

Tillsynsmyndigheterna utreder särskilt utmaningar i efterlevnaden av dataskyddsförordningen i när det gäller användningen av molntjänster inom offentliga organisationer. Åtgärden riktas mot sammanlagt 80 offentliga organisationer inom bland annat hälso- och sjukvård, finansiering, beskattning, utbildning och IT-tjänster. I organisationerna ingår även till exempel EU-organ.

Dataombudsmannens byrå har valt tre aktörer inom den offentliga sektorn som föremål för åtgärden. Till dessa aktörer skickas en enkät som tillsynsmyndigheterna gjort upp tillsammans. Organisationerna har valts ut för det sameuropeiska projektet särskilt eftersom de behandlar betydande mängder personuppgifter om finländare. Enkäten skickas till aktörerna inom en vecka.

Åtgärden som gäller molntjänster är Europeiska dataskyddsstyrelsens första samordnade åtgärd för att genomföra dataskyddsstyrelsens strategiska mål om att ytterligare effektivisera samarbetet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Syftet med den gemensamma åtgärden är att få information om bland annat processer relaterade till upphandlingen av molntjänster, utmaningar gällande internationella överföringar av uppgifter, användningen av skyddsåtgärder och arrangemang gällande förhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Med hjälp av samordnad styrning och verksamhet strävar tillsynsmyndigheterna efter att främja bästa praxis och säkerställa ett adekvat dataskydd vid användning av molntjänster.

Tillsynsmyndigheterna analyserar resultaten av åtgärden samordnat och beslutar nationellt om eventuella fortsatta åtgärder. Utifrån de sammanställda resultaten kan riktade fortsatta åtgärder vidtas också på EU-nivå. Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerar en rapport om analysresultaten före utgången av år 2022.

Mer information:

​​​​​​​Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Meddelande på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats​​​​​​​: Launch of coordinated enforcement on use of cloud by public sector (15.2.2022)

Tillbaka till toppen