Hoppa till innehåll

De europeiska dataskyddsmyndigheterna har konstaterat att användningen av Google Analytics på webbplatser strider mot dataskyddslagstiftningen

Utgivningsdatum 11.2.2022 13.47 | Publicerad på svenska 16.2.2022 kl. 17.27
Pressmeddelande

De europeiska dataskyddsmyndigheterna har i ett färskt beslut bestämt att användningen av tjänsten Google Analytics strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. De europeiska dataskyddsmyndigheterna har mottagit sammanlagt 101 klagomål från medborgarorganisationen NOYB gällande överföring av personuppgifter till Förenta staterna från webbplatser som använder Google Analytics och andra uppföljningsverktyg. Beslutet meddelades av den franska tillsynsmyndigheten i egenskap av ledande tillsynsmyndighet.

CNIL har ålagt administratören av en fransk webbplats att ändra behandlingen av personuppgifter så att behandlingen stämmer överens med dataskyddsförordningen och vid behov sluta använda Google Analytics-tjänsten med de nuvarande villkoren. Ärendet behandlades som ett samarbete mellan de europeiska dataskyddsmyndigheterna i ett gränsöverskridande förfarande, där dataombudsmannens byrå medverkade som deltagande tillsynsmyndighet.

Vid dataombudsmannens byrå i Finland finns även andra anhängiga ärenden som är en del av den så kallade 101 dalmatiner-helheten. 

De europeiska dataskyddsmyndigheterna har tillsammans bedömt de villkor som används för att överföra personuppgifter som insamlats med Google Analytics till Förenta staterna samt de risker som orsakas den registrerade av överföringen. Myndigheterna har särskilt granskat effekterna av den så kallade Schrems II-domen, som EU-domstolen meddelade i juli 2020, på användningen av Google Analytics. I domen poängterade EU-domstolen att de personuppgifter som överförs löper en risk att hamna hos Förenta staternas underrättelsetjänst, om överföringarna av uppgifter inte skyddas på ett lämpligt sätt.

Enligt beslutet är de skyddsåtgärder som Google infört för överföring av personuppgifter via Google Analytics inte adekvata och förhindrar inte att Förenta staternas underrättelsetjänst får åtkomst till uppgifterna. Därför leder användningen av Google Analytics till en risk för webbplatsens användare, vars uppgifter insamlas och överförs till Förenta staterna.

Mer information:

CNIL:s meddelande​​​​​​​: Use of Google Analytics and data transfers to the United States: the CNIL orders a website manager/operator to comply (10.2.2022)

Tillbaka till toppen