Hoppa till innehåll

De nordiska dataskyddsmyndigheterna avtalade om främjandet av gemensamma mål

Utgivningsdatum 31.5.2023 17.38 | Publicerad på svenska 5.6.2023 kl. 11.19
Nyhet

De nordiska dataskyddsmyndigheterna höll sitt årliga möte den 15–16 maj i Reykjavik. Dataskyddsmyndigheterna antog en gemensam förklaring om att fördjupa det nordiska samarbetet bland annat inom planeringen av tillsynsverksamheten samt utvecklingen av behandlingen av personuppgiftsincidenter. De nordiska dataskyddsmyndigheterna har ett gemensamt mål att öka arbetets effektfullhet genom att dela med sig av bästa praxis.

Dataskyddsmyndigheterna från Åland, Färöarna, Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark deltog i mötet. Under senare år har arbetsmängden ökat hos alla nordiska dataskyddsmyndigheter. Syftet med samarbetet är att hitta metoder för att ytterligare effektivera myndigheternas arbete.

Under det nordiska mötet diskuterade myndigheterna också bland annat påförandet av administrativa påföljdsavgifter. Dataskyddsmyndigheternas gemensamma syn är att administrativa påföljdsavgifter för brott mot dataskyddslagstiftningen bör kunna påföras aktörer både i den privata och den offentliga sektorn i alla nordiska länder. I de flesta nordiska länderna är detta utgångspunkten redan nu.

Föregående nordiska mötet anordnades i oktober 2022 i Helsingfors.

Den gemensamma förklaringen från Reykjavikmötet (pdf, på engelska)

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen