Hoppa till innehåll

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om underrättelsetjänsters övervakning: starkare kontroller för skydd av personuppgifter och privatlivet

TSV
Utgivningsdatum 27.10.2017 14.11
Nyhet

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har publicerat en rapport om tryggandet av de grundläggande rättigheterna i underrättelsetjänsters övervakning. Rapporten som gäller Europeiska unionen visar att främjande av säkerheten och respekt för de grundläggande rättigheterna kräver effektiv tillsyn och starkare kontroller.

Enligt rapporten finns det fortfarande saker att utveckla inom underrättelsetjänsternas övervakningsverksamhet och rättsliga ramverk. Också tillgången till rättsskydd bör förbättras.

Rapporten är en uppdatering av FRA:s analys som publicerades 2015. I den nya rapporten redogörs för de förändringar som har skett i lagstiftningen liksom också för underrättelseexperters och datatillsynsmyndigheters syn på hur lagarna fungerar i praktiken. Rapporten har kompletterats med över 70 expertintervjuer från Belgien, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

"Respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter skapar tilltro till underrättelsetjänster och förbättrar insamlingen och analysen av data. I slutändan stärker det dessutom den nationella säkerheten", säger FRA:s direktör Michael O'Flaherty i ett pressmeddelande från FRA.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är EU:s oberoende organ med uppdrag att förse unionen och dess medlemsstater med stöd och sakkunskap i fråga om de grundläggande rättigheterna.

Tillbaka till toppen