Hoppa till innehåll

EU:s dataskyddsmyndigheter samarbetar i frågor gällande coronavirusläget

Utgivningsdatum 20.3.2020 14.04 | Publicerad på svenska 24.3.2020 kl. 17.57
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett utlåtande om behandlingen av personuppgifter i coronavirusläget. De europeiska dataskyddsmyndigheterna betonar att dataskydd inte förhindrar bekämpningen av pandemin. Bekämpningen av coronaviruset är ett gemensamt mål för alla länder och det ska stöttas på bästa möjliga sätt. Dessutom måste man se till att personuppgifter skyddas och dataskyddsrättigheterna tillgodoses även under undantagsförhållanden.

Europeiska dataskyddsstyrelsen betonar i sitt utlåtande av den 20 mars att dataskyddet inte hindrar bekämpningen av pandemin. Samtidigt påminner styrelsen att EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig dataskyddslagstiftning ska följas även vid behandling av personuppgifter i anslutning till coronavirusläget. Dataskyddslagstiftningen möjliggör behandling av personuppgifter för att bekämpa coronaviruset. Behandlingen ska vara nödvändig och det ska finnas en laglig behandlingsgrund.

Även presidiet för världskongressen för dataskyddsmyndigheter (Global Privacy Assembly) har publicerat ett utlåtande om att stödja bekämpningen av coronaviruspandemin. Presidiet konstaterar i sitt utlåtande att dataskyddskraven inte hindrar ett kritiskt informationsutbyte för att bekämpa pandemin. Dataskyddsmyndigheterna i olika länder är redo att hjälpa för att behandlingen av personuppgifter för att bekämpa coronaviruset ska vara trygg och smidig.

Europeiska dataskyddsstyrelsens utlåtande: Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak (20.3.)

Utlåtande från presidiet för världskongressen för dataskyddsmyndigheter:  Statement by the GPA Executive Committee on the Coronavirus (COVID-19) pandemic (17.3.)

Dataombudsmannens byrås pressmeddelande: Dataskydd och begränsning av coronavirusets spridning (12.3.)

Mer information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen