Hoppa till innehåll

Euroopan tietosuojaneuvosto järjestää julkisen kuulemisen henkilötietojen käsittelystä kameravalvonnassa

Julkaisuajankohta 16.7.2019 14.16
Tiedote

ETA-maiden tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat Euroopan tietosuojaneuvoston täysistuntoon 9.–10. heinäkuuta. Kokouksessa annettiin useita lausuntoja tietosuoja-asetuksen soveltamisesta ja keskusteltiin Yhdysvaltojen CLOUD-lain vaikutuksista.

Tietosuojaneuvosto hyväksyi ohjeen (pdf) henkilötietojen käsittelystä kameravalvonnassa lähetettäväksi julkiseen kuulemiseen. Ohje selventää, miten yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn videovalvonnassa. Ohjeessa käsitellään muun muassa tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, kotitalouspoikkeuksen soveltamista ja videomateriaalin julkistamista. Ohje koskee sekä perinteisiä että älykkäitä videolaitteita. Ohjeesta järjestetään julkinen kuuleminen 12.7.−9.9., ja suuntaviivoja muokataan tarvittaessa saatujen kommenttien perusteella. Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla kerrotaan, miten ohjeesta voi antaa lausunnon tietosuojaneuvostolle.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu antoivat myös yhteisen arvion siitä, millaisia vaikutuksia Yhdysvaltojen CLOUD-lailla on EU:n tietosuojan oikeudelliselle kehykselle. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu painottavat, että EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on oltava kattava perusoikeudet takaava sopimus sähköisen todistusaineiston saatavuudesta rikosasioissa. Sopimuksen on taattava tarvittavaa suojaa rekisteröidyille ja oikeusvarmuutta yrityksille. CLOUD-lain mukaan Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset voivat vaatia Yhdysvalloissa sijaitsevilta palveluntarjoajilta tietoja riippumatta siitä, missä tiedot sijaitsevat.

Tietosuojaneuvosto antoi täysistunnossa lausunnon valvontaviranomaisen toimivallasta silloin, kun organisaation toimipaikka muuttuu. Lisäksi neuvosto antoi lausunnot henkilötietojen käsittelijöitä koskevista mallisopimuslausekkeista Tanskan valvontaviranomaiselle ja käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointikriteereistä Itävallan valvontaviranomaiselle. Tietosuojaneuvosto hyväksyi myös neuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteisen lausunnon sähköisten terveyspalvelujen digitaalisesta palveluinfrastruktuurista (eHDSI). Lausuntoihin voi tutustua Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi
 
Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Tillbaka till toppen