Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat en anvisning om överföring av uppgifter i fall av ett avtalslöst brexit

Utgivningsdatum 13.2.2019 15.02 | Publicerad på svenska 25.2.2019 kl. 16.30
Pressmeddelande

Om brexit genomförs utan ett utträdesavtal, blir Storbritannien ett så kallat tredjeland från och med 30.3.2019. Europeiska dataskyddsstyrelsen har idag publicerat en anvisning som beskriver mekanismerna gällande överföring av uppgifter om ett avtalslöst brexit blir verklighet.

Om ingen enighet om brexit kan nås, kan personuppgifter överföras lagligt till Storbritannien endast när någon av de överföringsmekanismer som nämns i kapitel 5 i dataskyddsförordningen används. Företag som överför personuppgifter till Storbritannien bör ta reda på följande saker:

• Kartlägg alla personuppgifter som ni överför till Storbritannien

• Kartlägg en lämplig överföringsmekanism i enlighet med kapitel 5 i dataskyddsförordningen

• Säkerställ att överföringsmekanismen används före 30.3.2019

• Ange tydligt i din interna dokumentation att du överför personuppgifter till Storbritannien

• Ange också i dataskyddsbeskrivningen att uppgifterna överförs till Storbritannien

Överföringsmekanismerna i kapitel 5 i dataskyddsförordningen beskrivs mer detaljerat i dataskyddsstyrelsens engelskspråkiga anvisning (pdf).

Tillbaka till toppen