Europeiska dataskyddsstyrelsen ökar samarbetet i dataskyddsfrågor i anslutning till coronakrisen

6.4.2020 15.53
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen avser att reagera snabbare i dataskyddsfrågor relaterade till coronakrisen. Styrelsen kommer att utfärda riktlinjer för bland annat användning av lokaliseringsuppgifter, anonymisering av uppgifter och behandling av hälsouppgifter inom vetenskaplig forskning.

Europeiska dataskyddsstyrelsens månatliga plenum har ersatts av veckovisa distansmöten tillsvidare.

Dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som består av EES-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för den europeiska datatillsynsmannen.

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande: European Data Protection Board to issue guidance on data processing in the fight against COVID-19 (3.4.2020)

Vanliga frågor om dataskydd och coronaviruset

Mer information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi