Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen stödjer kommissionens förslag om frivillig användning av applikationer avsedda för spårning av smittkedjor

Utgivningsdatum 16.4.2020 10.30 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 14.35
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett brev där den tar ställning till Europeiska kommissionens utkast för en anvisning angående applikationer avsedda för bekämpning av coronaviruset. Dataskyddsstyrelsen betonar att människornas grundläggande rättigheter ska respekteras vid utveckling av nya applikationer även under coronavirusepidemin.

Europeiska dataskyddsstyrelsen utarbetade brevet på kommissionens begäran. Dataskyddsstyrelsen ställer sig positiv till kommissionens initiativ att bekämpa coronavirusepidemin i europeiskt samarbete.

I sitt brev fokuserar Europeiska dataskyddsstyrelsen på appar avsedda för spårning av kontakter. Dataskyddsstyrelsen stödjer kommissionens förslag om att användningen av apparna ska vara frivilligt. Enligt styrelsen ska man vid utveckling av appar vara särskilt försiktig med att skydda människornas integritet även om personuppgifterna behandlas för att skydda folkhälsan. Syftet med apparna som spårar kontakter är inte att följa eller övervaka var en enskild användare befinner sig. Apparna kräver heller inte sådan individuell övervakning.

Europeiska dataskyddsstyrelsen påminner om att dataskyddet ska beaktas från början när apparna designas. En konsekvensbedömning om behandlingen av personuppgifter ska utföras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dessutom bör apparnas källkod var offentligt tillgänglig för forskare.

Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerar snart en mer utförlig anvisning för användning av lokaliserings- och spårningsdata i anslutning till coronaviruspandemin. Dataskyddsstyrelsen bereder också en anvisning relaterad till coronaviruset om vetenskaplig forskning och dataskydd.

Europeiska dataskyddsstyrelsens brev: EDPB Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic (14.4.2020)

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande: Twenty-first plenary session of the European Data Protection Board - Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic (15.4.2020)

Vanliga frågor om dataskydd och coronaviruset

Mer information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen