Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett verktyg för auditering av webbplatser

Utgivningsdatum 1.2.2024 9.32 | Publicerad på svenska 8.2.2024 kl. 11.38
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har lanserat ett nytt verktyg för auditering av dataskyddet av webbplatser. Med verktyget kan tillsynsmyndigheter för dataskydd, webbplatsutvecklare och organisationer bedöma om webbplatserna följer dataskyddslagstiftningen.

Verktyget är en kostnadsfri, öppen programvara som licensierats enligt EUPL 1.2. Programvaran kan laddas ned på adressen code.europa.eu.

Det nya verktyget gör granskningar och bedömningar möjliga direkt genom att besöka den ovannämnda webbplatsen. Med verktyget kan man också upprätta rapporter.

Dataskyddsstyrelsens verktyg är lätt att använda och förutsätter ingen djupare teknisk expertis. Avsikten med verktyget är att underlätta de nationella dataskyddsmyndigheternas övervakning samt att erbjuda webbplatsutvecklare och personuppgiftsansvariga ett enkelt sätt att testa lagenligheten av sina webbplatser.

Auditeringsverktyget har utvecklats av dataskyddsstyrelsens exportpool (eng. Support Pool of Experts). Planen är att uppdatera programvaran med nya funktioner senare i år.

Mer information:

​​​​​​​Europeiska dataskyddsstyrelsens nyhet: EDPB launches website auditing tool (29.1.2024)

Programvarans källkod: ​​​​​​​https://code.europa.eu/edpb/website-auditing-tool

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Tillbaka till toppen