Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddstyrelsen klargör vilka spårningstekniker som omfattas av tillämpningsområdet av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Utgivningsdatum 21.11.2023 10.47 | Publicerad på svenska 29.11.2023 kl. 15.52
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett utkast till en anvisning om det tekniska tillämpningsområdet av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (så kallat ePrivacy-direktiv). Anvisningen klargör vilka tekniska åtgärder, i synnerhet nya spårningstekniker, artikel 5 punkt 3 i det kommande direktivet gäller. Anvisningsutkastet är ute på offentligt samråd under en period av sex veckor.

Anvisningen behandlar i synnerhet nya spårningstekniker och spårningstekniken under utveckling. ”Att spåra användare på webben kan allvarligt kränka den personliga integriteten. Införande av nya spårningstekniker vid sidan av de traditionella kakorna eller som ett alternativ till dem har medfört nya risker för integritetsskyddet”, konstaterar dataskyddsstyrelsens ordförande Anu Talus.

”I anvisningen behandlas olika tekniska lösningar, såsom spårningslänkar och -pixlar, lokal behandling av personuppgifter och individuella identifieringsuppgifter. Syftet är att säkerställa att de samtyckeskrav som fastställs i direktivet inte kringgås”, säger Talus.

För att klargöra tillämpningsområdet granskar anvisningen de nyckelbegrepp som artikeln hänvisar till. Anvisningen inkluderar också praktiska exempel på vanliga spårningstekniker.

Anvisningen behandlar enbart tillämpningsområdet av artikel 5 punkt 3 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Anvisningen tar inte ställning i de undantag som fastställs i artikeln eller hur samtycke bör inhämtas.

Anvisningen kan kommenteras fram till den 28 december på dataskyddsstyrelsens webbplats:

Guidelines 2/2023 on Technical Scope of Art. 5(3) of ePrivacy Directive (på engelska)

Mer information:

​​​​​​​Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: ​​​​​​​EDPB provides clarity on tracking techniques covered by the ePrivacy Directive (15.11.2023)

Tillbaka till toppen