Hoppa till innehåll

Nya skyldigheter för digitala aktörer ‒ säkrare och öppnare onlinetjänster som mål

Utgivningsdatum 12.1.2024 10.38 | Publicerad på svenska 12.1.2024 kl. 10.44
Pressmeddelande

Det blir nya skyldigheter för onlineplattformar och andra digitala tjänster när EU:s rättsakt om digitala tjänster börjar tillämpas den 17 februari 2024. Syftet med den nya regleringen är att minska olagligt innehåll och öka tjänsternas öppenhet.

Rättsakten om digitala tjänster omfattar en hel del nya skyldigheter för olika nätaktörer, från molntjänster till plattformar för sociala medier samt till olika marknadsplatser. Olika tjänsteleverantörer har olika nivåer av skyldigheter. En del av skyldigheterna gäller olika tjänster i stor utsträckning ‒ användare ska till exempel erbjudas en möjlighet att anmäla olagligt innehåll.

"Om du som användare möter sådant innehåll på webben som du anser är olagligt har du alltid rätt att meddela tjänsteleverantören om det. Den är skyldig att behandla ärendet. Detsamma gäller situationer där till exempel plattformen har raderat innehållet du producerat eller begränsat användningen av tjänsten utan anmälan och motivering", berättar ledande sakkunnig Sirpa Sillstén från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Så vad är olagligt innehåll? I tillsynen av rättsakten av digitala tjänster är det inte möjligt att ta direkt ställning till denna sak utan tjänsteleverantörernas förfaranden är föremål för tillsynen. Som tumregel kan man dock anta att allt som är olagligt offline är olagligt också online.

Strängaste bestämmelser för onlineplattformar och onlinemarknadsplatser

Onlineplattformar, t.ex. olika sociala nätverk har sina egna skyldigheter i regleringen. I framtiden ska plattformarna till exempel på eget initiativ reagera på klart olagligt innehåll och behandla klagomålen omsorgsfullt.

Onlineplattformar ska också vidta nya åtgärder som förbättrar transparens vad gäller annonsering och rekommendationssystem samt att skydda minderåriga online. Rättsakten om digitala tjänster kräver att onlineplattformar inte vilseleder konsumenten och manipulerar deras beslutsfattande och val. Tjänsteleverantörer måste beakta att vid sidan om rättsakten om digitala tjänster ska de iaktta konsumentskyddsrätten och dataskyddsregleringen.

Onlineplattformar omfattar också onlinemarknadsplatser, såsom rese- och hotellbokningssidor för vilka det finns egna ytterligare skyldigheter. Marknadsplatserna ska till exempel se till att försäljare och tjänsteleverantörer på plattformarna kan ge konsumenter tillräcklig information om sig själv och om sina produkter. Om en produkt eller en tjänst som har sålts via marknadsplatsen har konstaterats vara olaglig ska marknadsplatsen informera de konsumenter som köpt produkten eller tjänsten om detta.

Kraven i rättsakten om digitala tjänster gäller också mycket stora onlineplattformar och sökmotorer med över 45 miljoner månatliga användare inom EU. För dessa multinationella plattformar trädde regleringen i kraft redan sommaren 2023, och deras huvudsakliga övervakare är EU-kommissionen.

I Finland är tillsynen delad bland tre myndigheter

I Finland är det främst Transport- och kommunikationsverket Traficom som utövar tillsyn över tillämpningen av rättsakten om digitala tjänster. Även konsumentombudsmannen och dataombudsmannen utövar tillsyn över vissa skyldigheter i rättsakten, till exempel skyldigheter som hänför sig till reklam som utförs av plattformar.

Dataombudsmannen ansvarar för att övervaka igenkännligheten av politisk reklam och transparenta rekommendationssystem. Datasombudsmannens byrå kan också kontaktas om onlineplattformen inte säkerställer integritet och säkerhet för barn i sin tjänst eller riktar sig till reklam för barn. I framtiden får reklamen inte inriktas på grund av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, politiska åsikter, etniskt ursprung eller religiös övertygelse.

Rättsakten om digitala tjänster gäller alla förmedlingstjänster som erbjuds inom EU. Därför ska även de tjänsteleverantörer som är etablerade annanstans iaktta regleringen om de tillhandahåller sina tjänster till EU. Regleringen gäller dock inte till alla delar mikroföretag och småföretag.

Närmare information:

​​​​​​​Skyldigheter för onlineplattformar (på finska)

Rättigheter och skyldigheter för användare av onlineplattformar (på finska)

Webbinarie 19.1.2024 om rättsakten om digitala tjänster (på finska)

Kommunikationsministeriets meddelande 11.1.2024: Regeringen föreslår att genomförandet av rättsakten om digitala tjänster ska fastställas

Information om rättsakten om digitala tjänster på EU-kommissionens sidor

Mycket stora onlineplattformar och sökmotorer på EU-kommissionens sidor

Tillbaka till toppen