Hoppa till innehåll

Riktlinjer för insyn och samtycke tema vid EU:s dataskyddsmyndigheters möte

TSV
Utgivningsdatum 27.11.2017 14.28
Nyhet

EU:s dataskyddsmyndigheter träffas i Bryssel på WP29-arbetsgruppens möte den 28-29 november. Mötet kommer att behandla riktlinjer för insyn och samtycke vid tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning. EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas fr.o.m. fredag 25 maj 2018.

På mötet kommer man också att diskutera bland annat verktyg för internationella dataöverföring och dataskyddsdirektivet, som tillämpas på polisens och andra myndigheters behandling av personuppgifter i brottmål. Dataskyddsdirektivet är en del av EU:s dataskyddsreform och ska verkställas före den 6 maj 2018. En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har föreslagit att dataskyddsdirektivet ska verkställas i Finland genom lag i samband med behandling av personuppgifter i brottmål och upprätthållande av nationell säkerhet.

Dataskyddsmyndigheternas möte kommer också att bereda inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). På mötet bedöms också Privacy Shield -arrangemanget mellan EU och USA. Målet för Privacy Shield -arrangemanget är att trygga EU-medborgares rättigheter när deras personuppgifter överförs från EU till USA.

Finland representeras av dataombudsman Reijo Aarnio och överinspektör Anna Hänninen från dataombudsmannens byrå.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen