Hoppa till innehåll

Personbeteckning får inte användas för identifiering i nuläget – skärpning kan ändå behövas

Utgivningsdatum 28.10.2020 15.49 | Publicerad på svenska 2.11.2020 kl. 15.29
Pressmeddelande

Dataombudsmannen har ofta tagit ställning till att personer inte får identifieras endast utifrån deras namn och personbeteckning. Biträdande dataombudsman Anu Talus vill utreda huruvida det finns förutsättningar för att ytterligare skärpa riktlinjerna.

Personbeteckningen är inte avsedd för att identifiera en person, utan för att specificera denne. Personbeteckningen ska inte användas för identifiering då även andra än den berörda personen kan känna till beteckningen.

Personbeteckningen behövs till exempel för att många personer kan ha samma namn. Med hjälp av personbeteckningen kan personer identifieras i många olika situationer, till exempel vid indrivning av fordringar, vid utbetalning av löner och inom hälsovården.

Bestämmelser om användningsändamål för personbeteckningen finns i den nationella dataskyddslagen. Lagen fastställer i vilka situationer en aktör har rätt att behandla personbeteckningar. Dataombudsmannen har beskrivit sina riktlinjer kring personbeteckningen till exempel i utlåtandet (på finska) om slutrapporten från arbetsgruppen för reformering av personbeteckningen.

Mer information:

biträdande dataombudsman Anu Talus (tietosuojavaltuutetun sijainen), anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Vanliga frågor om personbeteckning

Tillbaka till toppen