Hoppa till innehåll

Nordiska dataskyddsmyndigheter fortsätter sitt nära samarbete

Utgivningsdatum 9.5.2019 8.25 | Publicerad på svenska 9.5.2019 kl. 8.34
Pressmeddelande

Datainspektionen och de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden har i samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Bland annat ska myndigheterna gemensamt fokusera på strategier för tillsyn och att ge stöd och vägledning till dataskyddsombud.

Datasskyddsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna, Åland och Island har idag antagit en deklaration som innehåller ett antal överenskomna samarbetsåtgärder. Deklarationen undertecknades på det årliga nordiska dataskyddsmöte som i år arrangerats av svenska Datainspektionen.

"Dataskyddsmyndigheterna i Norden har sedan länge ett nära samarbete men nu med dataskyddsförordningen, GDPR, är det viktigare än någonsin. På årets möte har vi fört konkreta diskussioner om gemensamma strategier för tillsyn och ett fördjupat EU-samarbete och informationsutbyte", säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

I Stockholmsdeklarationen förbinder sig respektive nordisk dataskyddsmyndighet att samarbeta vad gäller bland annat metodologi och resultat från tillsyner, att skapa ett nätverk för att utbyta information om samarbetet inom EU och att ge stöd och vägledning till dataskyddsombud.

"Vårt samarbete kommer som alltid att baseras på nordiska värderingar och traditioner när det gäller att respektera individers grundläggande rättigheter och friheter, öppenhet och rättsprinciper", säger Lena Lindgren Schelin.

Stockholmsdeklarationen som pdf-dokument (på engelska)

Mer information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen