Hoppa till innehåll

Polisyrkeshögskolan beordrades lämna videoinspelningarna av ett yrkesprov till en person som deltagit i provet

Utgivningsdatum 1.6.2022 9.35 | Publicerad på svenska 10.6.2022 kl. 11.46
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har ålagt Polisyrkeshögskolan att tillgodose den registrerades granskningsrätt och lämna videoinspelningarna av yrkesproven inom repetitionsutbildningen för utbildare i användning av maktmedel till en person som deltagit i provet. Det faktum att andra personer syntes på videorna var ingen grund att inte lämna ut inspelningarna.

Polisyrkeshögskolan hade vägrat lämna videoinspelningarna till den deltagare som begärt dem med motiveringen att även andra personer syns på videorna. Med den teknik som Polisyrkeshögskolan har till sitt förfogande har det inte varit möjligt att skapa en kopia av inspelningen där endast den deltagare som begärt videoinspelningarna skulle synas.

Detta betyder dock inte att den registrerades begäran skulle kunna lämnas helt obeaktad. På dessa grunder bedömde biträdande dataombudsmannen huruvida utlämnande av videoinspelningen i detta fall skulle inverka negativt på rättigheterna och friheterna av de andra personer som syns på inspelningarna.

Biträdande dataombudsmannens anser att det på basis av Polisyrkeshögskolans redogörelse inte går att sluta sig till att det faktum att man syns på videoinspelningarna skulle påverka de övriga personer som deltog i yrkesprovet negativt. Polisyrkeshögskolan beordrades lämna videoinspelningarna till den person som begärt dem till de delar som hen själv syns i inspelningarna.

Beslut av biträdande dataombudsmannen i Finlex (på finska)

Mer information:

överinspektör Heikki Huhtiniemi, [email protected], tfn 029 56 66749

Tillbaka till toppen