Hoppa till innehåll

Publicering av personuppgifter i serviceintyget för en bil på nätet var inte förenligt med dataskyddsregleringen

Utgivningsdatum 24.8.2021 13.22 | Publicerad på svenska 3.9.2021 kl. 14.35
Pressmeddelande

En bilaffär har i samband med försäljningsannonser på nätet publicerat bilder på bilarnas serviceintyg, där de tidigare ägarnas namn- och adressuppgifter varit synliga. Publiceringen av de personuppgifter som syns på intyget på nätet var inte förenligt med dataskyddslagstiftningen, och dataombudsmannen ålade bilaffären att ändra sina rutiner. Uppgifterna om ägare borde ha utelämnats till exempel genom att täcka över dem på bilderna som läggs ut på nätet.

Personen som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå uppger sig ha bett bilaffären att ta bort personuppgifterna från bilden som tagits på serviceintyget, som företaget hade bifogat till en försäljningsannons för bilen som lagts ut på nätet. Bilaffären hade gått med på att ta bort endast en del av de personuppgifter som syns på bilden.

Syftet med att publicera bilden som tagits på serviceintyget hade varit att visa att bilen hade genomgått tillbörlig service. Den personuppgiftsansvarige hade motiverat förfarandet med att det faktum att personuppgifterna var synliga inte enligt den personuppgiftsansvarige medförde olägenhet för den registrerade.

Framförande av serviceuppgifter förutsätter inte att uppgifter om bilens ägare läggs ut på nätet

Genom att publicera bilder på serviceintyg som innehåller personuppgifter har den personuppgiftsansvarige inte följt principen om uppgiftsminimering eller skyldigheten för inbyggt dataskydd eller dataskydd som standard i den allmänna dataskyddsförordningen.

Dataombudsmannen anser att  inte varit nödvändigt visa personuppgifter om bilens tidigare ägare på bilden som publiceras i samband med försäljningsannonsen för att ge information om bilens servicehistorik. Dataombudsmannen konstaterar även att publicering av personuppgifter på internet i praktiken innebär att de lämnas ut till en på förhand odefinierad grupp mottagare.

Dataombudsmannen gav den personuppgiftsansvarige en anmärkning och ålade den att ändra verksamhetssättet så att det stämmer överens med dataskyddsregleringen.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Dataombudsmannens beslut i Finlex på finska

Mer information:

Biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen