Hoppa till innehåll

Telefonrådgivningen i fortsättningen öppen från måndag till fredag kl. 9–11

Utgivningsdatum 2.8.2019 11.16
Pressmeddelande

Öppettiderna hos telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå ändras från den 5 augusti 2019. I fortsättningen betjänar telefonrådgivningen kunder från måndag till fredag kl. 9‒11.

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå ger allmän handledning och rådgivning om behandlingen av personuppgifter. Telefonrådgivningen ger allmänna råd, och den ger inte detaljerade eller bindande ställningstaganden till enstaka fall.

Telefonrådgivningen är inte avsedd för parter som yrkesmässigt erbjuder konsulttjänster, advokattjänster eller juridiska tjänster.

Kontakta först den registeransvariga eller dataskyddsansvariga

Innan man ringer telefonrådgivningen lönar det sig att försöka utreda frågor i anslutning till behandling av personuppgifter med den registeransvariga. Med registeransvarig avses den person eller organisation, som fastställer för vilket syfte och på hurdant sätt personuppgifter behandlas. En registeransvarig kan exempelvis vara en förening som samlar in uppgifter om sina medlemmar, ett sjukhus som behandlar patientuppgifter, en nätbutik eller en tjänst för sociala medier.

Svar på vanliga frågor finns på webbplatsen

Svar på vanliga frågor som ställs till dataombudsmannen kan man hitta på dataombudsmannens byråns webbplats. Där publiceras också annat material och anvisningar i anslutning till dataskyddsförordningen.

Tillbaka till toppen