Hoppa till innehåll

Råd för dem som blivit föremål för dataläckage

Utgivningsdatum 25.10.2020 18.22 | Publicerad på svenska 26.10.2020 kl. 19.13
Pressmeddelande

Centralkriminalpolisen utreder dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo. Utpressningsmeddelanden har också skickats till privatpersoner som blivit föremål för informationsläckaget. Nedan finns råd för dem som blivit föremål för informationsläckaget.

1. Gör brottsanmälan till polisen om du upptäcker att läckt information har spridits eller om du fått ett utpressningsmeddelande relaterat till dataintrånget mot Vastaamo. 

Svara inte på meddelandet och betala inte något till utpressaren. Anteckna noggrant alla uppgifter om avsändaren och tidpunkten för mottagandet av meddelandet i brottsanmälan. Spara e-postmeddelanden, meddelanden och andra eventuella bevis.

Nedladda, öppna eller hantera inte läckt information utan tillräcklig teknisk och juridisk kompetens.

Elektronisk brottsanmälan via polisens nättjänst

Du kan också göra brottsanmälan på en polisstation.

Se ockcå polisens anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev.

Om du har annan information om brottet kan du skicka den till polisens nättips. Kom dock ihåg att den kanalen inte kan användas för brottsanmälningar.

2. Granska kontotransaktioner.

Om du lägger märke till kontotransaktioner som du själv inte gjort, gör en begäran om rättelse till din bank. Du får anvisningar från din banks kundservice. Gör också en polisanmälan om kontotransaktionerna till polisen.

3. Överväg att göra en Eget kreditförbud-anteckning. Anteckningen minskar risken för identitetsstöld och kreditkortsköp och snabblånsuttag av utomstående.

Anteckningen kan göras via webbplatserna för Suomen Asiakastieto Oy (på finska) och Bisnode Finland Oy (på finska). Båda företagen administrerar ett eget kreditupplysningsregister. En kreditgivare kan möjligtvis kontrollera uppgifterna endast i ett av kreditupplysningsregistren.

Anteckningen är avgiftsbelagd. Vastaamo har meddelat att de ersätter säkerhetstjänster för personer som blivit föremål för dataintrånget. Läs mer information och anvisningar i Vastaamos meddelande (på finska).

En Eget kreditförbjud-anteckning lagras i det kreditupplysningsregister som administreras av Asiakastieto eller Bisnode. Vid en kreditansöknings- eller avtalssituation får en del av kreditbeviljarna information om det kreditförbud som du själv meddelat. Till exempel en bank eller nätbutik kan i så fall verifiera kreditansökarens identitet mer noggrant än vanligt. 

4. Meddela Patent- och registerstyrelsen att du inte får registreras som en ansvarig person för ett företag eller samfund i handelsregistret utan ditt samtycke.

Anmälan till Patent- och registerstyrelsen

Du kan också kontrollera dina registrerade roller i handelsregistret i tjänsten Suomi.fi.

5. Begär flyttskydd hos Posten och överväg att införa förbud mot utlämnande av uppgifter.

Med hjälp av begränsningen kan du förhindra adressändringar med dina personuppgifter. 

Posten: Flyttskydd

Postens anvisning: Så här ställer du in formulärspärr och flyttskydd

Utöver Posten måste en flyttspärr göras separat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Flyttspärren är avsedd för personer med vars uppgifter det gjorts en felaktig flyttanmälan eller som är rädda för att man med deras uppgifter gör en felaktig flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Anvisningar för att göra en flyttspärr

Du kan också överväga förbud mot utlämnande av uppgifter till befolkningsdatasystemet på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

6. Be om råd och stöd vid behov.

Du kan få hjälp av följande instanser:

Webbplatsen tietovuotoapu.fi (på finska) samlar information på en plats. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och kommer att  publiceras också på svenska och engelska.

Även på Cybersäkerhetscentrets webbplats finns råd relaterade till identitetsstölder och informationsläckage.

En person som blivit föremål för en personuppgiftsincident kan också be om råd av dataombudsmannens byrå. Du kan ta kontakt via justitieministeriets tjänst för säkra meddelanden. Tjänsten för säkra meddelanden rekommenderas i synnerhet när meddelandet innehåller känsliga uppgifter. Vi behandlar kontakterna så fort som möjligt.

Anvisning för säkra meddelanden (pdf)

Vår dataskyddspraxis: uträttande av ärenden elektroniskt

7. Var beredd på att du senare i livet kan stöta på uppgifter som läckt ut.

Tänk efter på förhand hur du borde reagera i en sådan situation. Om du vet var uppgifter om dig har publicerats eller behandlats kan du be den personuppgiftsansvarige att radera uppgifterna om dig.

Ytterligare information om rätten att avlägsna uppgifter

Anvisningarna ovan uppdateras vid behov när utredningen framskrider.

Den biträdande dataombudsmannen har beordrat att Vastaamo ska underrätta offren för personuppgiftsincidenten personligen. Dataombudsmannens byrå går tillsammans med polisen igenom om det utöver förundersökningen finns behov av att tillgripa dataombudsmannens andra befogenheter.

Ytterligare information för medier:

biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen