Hoppa till innehåll

Skyldigheten att dokumentera personuppgiftsincidenter omfattar även logguppgifter

Utgivningsdatum 15.11.2021 9.20 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 13.29
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå vill påminna personuppgiftsansvariga om att de i datasystemet sparade logguppgifterna för den tid då en personuppgiftsincident inträffat ska sparas enligt dokumenteringsskyldigheten.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvariga dokumentera omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera att den personuppgiftsansvariga har uppfyllt sina skyldigheter som hänför sig till anmälan av personuppgiftsincidenter.

Skyldigheten att dokumentera personuppgiftsincidenter omfattar även logguppgifterna för den tid då datasystemet blivit föremål för en personuppgiftsincident. Dataombudsmannen kan begära logguppgifterna för handläggningen av anmälan om personuppgiftsincidenten.

Med logguppgifter avses uppgifter som registrerats i kronologisk ordning om händelser i datanät, applikationer, datasystem och datainnehåll och orsaker till dem.

Vi har också kompletterat anvisningarna om personuppgiftsincidenter vad gäller dokumenteringen av logguppgifter på vår webbplats.

Anvisningar om personuppgiftsincidenter på vår webbplats

Cybersäkerhetscentret har publicerat en anvisning om insamling av logguppgifter:
Cybersäkerhetscentrets anvisning: Så här samlar du in och använder loggdata

Ytterligare information:

Biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen