Hoppa till innehåll

Förberedelserna med tanke på dataskyddsförordningen framskrider på mötet för EU:s dataskyddsmyndigheter

TSV
Utgivningsdatum 2.10.2017 9.56
Nyhet

EU:s dataskyddsmyndigheter sammanträder i Bryssel den 3–4 oktober till dataskyddsarbetsgruppen WP29:s möte. Syftet med mötet är att godkänna anvisningarna för profilering och anmälan om dataskyddskränkningar. Dessutom kommer anvisningen för administrativa sanktioner att godkännas preliminärt. Finland representeras av dataombudsman Reijo Aarnio och överinspektör Anna Hänninen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas från 25.5.2018. Arbetsgruppen har tidigare publicerat anvisningarna för dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning, ledande tillsynsmyndighet och den registrerades rätt att flytta uppgifter mellan olika system. Arbetsgruppen har också publicerat den första versionen av anvisningen för konsekvensbedömning. Enligt dataskyddsförordningen ska en konsekvensanalys göras när behandlingen av personuppgifter medför hög risk. Anvisningen kommenteras efter publiceringen och den kommer sannolikt att uppdateras senare.

På mötet kommer dataskyddsmyndigheterna också att diskutera andra anvisningar som bereds och som gäller certifiering, samtycke och transparens. Dataombudsmannens byrå informerar om publicering av kommande anvisningar på sin webbplats.

På mötet bedöms också Privacy Shield -arrangemanget mellan EU och USA. Den årliga granskningen genomfördes för första gången i september. Syftet var att bedöma mekanismens tillförlitlighet och effektivitet. Målet för Privacy Shield -dataskyddsarrangemanget är att trygga EU-medborgares rättigheter när deras personuppgifter överförs från EU till USA. Arrangemanget trädde i kraft i augusti 2016.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen