Hoppa till innehåll

Dataskyddsförordningens effekter för SME-företag ‒ en broschyr från Europeiska kommissionen som hjälp vid behandlingen av personuppgifter

TSV
Utgivningsdatum 6.7.2017 16.23
Nyhet

EU:s allmänna dataskyddsförordning gäller från maj 2018. En broschyr utgiven av Europeiska kommissionen hjälper SME-företag att förbereda sig för förordningen. De nya bestämmelserna gäller alla företag som behandlar personuppgifter inom EU. Syftet med dataskyddsförordningen är att göra affärsverksamheten enklare och rättvisare.

Syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra konsumenternas rättigheter och förtroende i fråga om korrekt behandling personuppgifter och hjälpa företag att växa och utveckla sin verksamhet. Lagstiftningen tar också hänsyn till nya dataskyddsfrågor i anslutning till digitalisering och globalisering.

Europeiska kommissionens broschyr hjälper SME-företag att förbereda sig för de nya reglerna. Broschyren kan vara till hjälp i planeringen av hur personuppgifter ska behandlas. Den klargör rättigheterna och skyldigheterna i samband med behandling av personuppgifter. Men det kan också vara bra att ta närmare del av den nya lagstiftningen till exempel på Europeiska kommissionens eller dataombudsmannens byrås webbplats.

Europeiska kommissionens broschyr: Vad innebär dataskyddsförordningen för SME-företag?

Tillbaka till toppen