Hoppa till innehåll

Aulankodeklarationen inom dataskydd: ta hand om expertisen under pågående förändringar

TSV
Utgivningsdatum 27.11.2017 12.37
Nyhet

Social- och hälsovårdens dataskyddsseminarium ordnades i Aulanko i Tavastehus den 21–22 november. Teman för seminariet var bland annat vårdreformen, förberedelserna inför dataskyddsförordningen samt övervakningen av användningen av patient- och kundinformation. Seminariet lyfte fram vikten av ledning och dataskyddsansvariga.

Som avslutning på seminariet utfärdade dataombudsmannen en dataskyddsdeklaration efter att på plats hört experter inom dataskydd och social- och hälsovården.

Aulankodeklarationen

Inom social- och hälsovårdssektorn pågår en omfattande förändring som drivs av reformen för serviceproduktion (vårdreformen), dataskyddsförordningen som siktar på en harmonisering av dataskyddet i Europa och den tekniska utvecklingen.

Vårt samhälle satsar stort på ny europeisk och nationell lagstiftning och integration av tjänster. Deltagarna i social- och hälsovårdens dataskyddsseminarium vill emellertid betona vikten av att ta hand om yrkeskunniga personer.

Seminariet betonar att:

• Dataskydd är en framgångsfaktor för förändring. Det måste ses främst som en investering, inte som en kostnad.

• Organisationsledningarnas kompetens inom förändringsledning sätts på prov särskilt under integrationsprocesser.

• Expertisen, medräknat IT-specialister, bör inte lämnas ensamma i förändringen.

• De dataskyddsansvariga personernas roll i att hjälpa ledning, anställda, patienter och kunder blir allt viktigare. Dataskydd handlar inte bara om teknik.

• Dataskydd får inte vara ett hinder som försvårar kundens service. Det är ändå att notera att bestämmelserna om sekretess regleras på annat håll än i den egentliga dataskyddslagstiftningen.

• Anslutning till Kanta-tjänsterna främjar helhetshanteringen. En färdplan är nödvändig för hantering av helheten.

• Stöd behövs också för att lära sig bort från felaktiga förfaringssätt och för att införa nya, informationssäkrare arbetssätt.

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) kommer, hantera dina risker!

Rekordantal deltagare i social- och hälsovårdens dataskyddsseminarium

I det årliga seminariet deltog cirka 360 proffs inom social- och hälsovårdsbranschen.

Evenemanget ordnas av styrgrupperna för dataskyddet inom social- och hälsovården (Tellu och Sohvi) vid dataombudsmannens byrå. Programmet hade planerats av dataombudsmannens byrå, Finlands Kommunförbund, Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Tavastehus stad och FCG Koulutus.

Social- och hälsovårdens dataskyddsseminarium ordnas nästa gång i november 2018.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen