Hoppa till innehåll

Dataskyddsdagen firas den 28 januari – temat är förberedandet för den nya dataskyddslagstiftningen

TSV
Utgivningsdatum 26.1.2018 10.14
Pressmeddelande

Syftet med den årliga dataskyddsdagen är att öka medvetenheten om rättigheterna och skyldigheterna när det gäller dataskydd och behandling av personuppgifter. I år fokuserar dagen på EU:s allmänna dataskyddsförordning, som tillämpas från och med den 25 maj.

Syftet med den nya lagstiftningen om dataskydd är att förbättra skyddet av personuppgifter och de registrerades rättigheter, att svara på nya dataskyddsfrågor som gäller digitalisering och globalisering, att harmonisera regleringen av dataskyddet i alla EU-länder och att främja utvecklingen av den digitala inre marknaden.

Dataombudsmannens byrå firar dataskyddsdagen redan fredagen den 26 januari. Dataombudsman Reijo Aarnio berättar om dataskyddsförordningen på rådplägningsdagarna för ledningen för riksdagens kansli och på Educa, som är Finlands största evenemang inom utbildning och fostran. Dataombudsmannen håller sitt anförande i Mässcentrum klockan 15.30 under rubriken "Världen och dataskyddslagarna i förändring – vad bör man kunna om dataskydd?". Ett av målen med dataskyddsförordningen är att främja skyddet av i synnerhet barns personuppgifter.

Ny vägledning kring dataskyddsförordningen som hjälp för organisationer och medborgare

Europeiska kommissionen publicerade den 24 januari ett webbverktyg och nya anvisningar om dataskyddsförordningen. Webbverktygets syfte är att hjälpa organisationer att efterfölja den nya lagstiftningen. Verktyget innehåller också en medborgardel.

Också på dataombudsmannens byrås webbplats finns anvisningar, som hjälper i förberedandet för den nya dataskyddsförordningen.

Kommissionen gör i sitt pressmeddelande även en dömning av verkställandet av dataskyddslagstiftningen och de kommande åtgärderna. Enligt kommissionen har endast två medlemsstater antagit nödvändig nationell lagstiftning. Också i Finland väntar vi på den nationella databeskyddslag som beretts av justitieministeriet för att komplettera och precisera EU:s allmänna databeskyddsförordning.

Enligt dataombudsmannen Reijo Aarnio har myndigheternas förberedelser framskridit, men ännu återstår mycket att göra.

– Jag bedömer att myndigheterna gjort stora framsteg i strävan efter en harmonisering med förordningen. Det är viktigt att de registeransvariga behandlas lika i alla EU-länder, betonar Aarnio.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen