Hoppa till innehåll

Cirka 1500 dataskyddsombud har anmälts till dataombudsmannens byrå – har din organisation gjort en anmälan?

Utgivningsdatum 12.3.2019 12.29 | Publicerad på svenska 14.3.2019 kl. 13.41
Nyhet

Anmälningsskyldigheten för organisationer började i maj 2018, då EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas. Dataskyddsombudet är organisationens interna dataskyddsexpert som hjälper och stödjer såväl ledningen som personalen i att följa dataskyddslagstiftningen.

Organisationen ska utnämna ett dataskyddsombud, om den

  • i stor omfattning behandlar känsliga uppgifter
  • följer människor i stor omfattning, regelbundet och systematiskt
  • är en aktör inom den offentliga förvaltningen och inte är en domstol.

Dataskyddsombudet är kontaktperson för både dataombudsmannens byrå och de registrerade i ärenden som gäller behandling av personuppgifter inom organisationen. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska anmälas till dataombudsmannens byrå.  Anmälan kan göras med hjälp av dataombudsmannens byrås e-blankett.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska även finnas tillgängliga offentligt, till exempel på organisationens webbplats, så att de registrerade enkelt ska kunna kontakta dataskyddsombudet. På dataombudsmannens byrås webbplats finns mer information om dataskyddsombud och deras uppgifter.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

E-blankett: Anmälan om dataskyddsombud
Dataskyddsombud

Tillbaka till toppen